Wat doet een wethouder?

Beantwoord door Robert Buurman
In Belgiƫ noemen ze dat een schepen. Een schout en schepenen hebben we in Nederland al ruim tweehonderd jaar niet meer. Tegenwoordig noemen we dat de burgemeester en de wethouders. Lees verder

Hoe werkt de scheiding kerk en staat in Nederland?

Beantwoord door Robert Buurman
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Artikel 6.1: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 Lees verder

Hoe werkt een formatie?

Beantwoord door Robert Buurman
Als een regeringsperiode is afgelopen mogen we weer naar de stembus om onze mening te geven over wie wij zien regeren. Wij kiezen dan de leden van de Tweede Kamer. Maar dat is niet de regering, en niet het kabinet. We kunnen na een maand in de krant lezen wie dat zijn geworden. Wat gebeurt er dan in de tussentijd?? Lees verder

Waarom stemmen we met het rode potlood en niet met een beveiligde computer?

Beantwoord door Paul Smit
Stembusfraude is een ramp voor het vertrouwen in de democratie. De kiezer moet dus niet het idee krijgen dat er gesjoemeld is met de uitslag. Waarom stemmen we niet met een superbeveiligde stemcomputer? Lees verder

Wat is een referendum?

Beantwoord door Sjoerd van der Molen
Wanneer de landelijke overheid of een lokale overheid een besluit moet nemen kan dat soms heftige reacties veroorzaken. In (zeer) zeldzame gevallen besluit men dan een referendum uit te schrijven zodat de burger zelf over het onderwerp kan meebeslissen. Maar wat is zo'n referendum nou precies? Lees verder